კოლაჟი

ფასები
დასახელება 1ც. ფასი
კოლაჟი 10x15 1.2 ლარი
კოლაჟი 15x21 3 ლარი
კოლაჟი 21x30 10 ლარი
კოლაჟი 30x45 17 ლარი
კოლაჟი 30x60 27 ლარი