პლაკატი-კალენდარი

ფასები
დასახელება 1ც. ფასი
კალენდარი A3 ჰორიზონტალური 10 ლარი
კალენდარი A4 ვერტიკალური 5 ლარი
კალენდარი 30x45 ვერტიკალური 12 ლარი
კალენდარი A3 ვერტიკალური 10 ლარი
კალენდარი A4 ჰორიზონტალური 5 ლარი