"დოკუმენტის ფოტო" ფოტო იბეჭდება სტანდარტული ქიმიური პროცესის მიხედვით და გამომავალი არის ჩვეულებრივი ფოტოსურათი, რომელიც, ნებისმიერ პრინტერზე ბეჭდვისგან განსხვავებით, არ ქრება, არ ირეცხება წყლით და ასეთი ფოტოები მიიღება უპრობლემოდ ნებისმიერი განყოფილება და პასპორტის ოფისი.

 2 ფოტო სურათი  6.00 ლარი
 4 ფოტო სურათი  12.00 ლარი
 ელექტრონული ვერსია  7.00 ლარი
 CD ზე ჩაწერა  1.50 ლარი
 იმეილზე გადაგზავნა  1.00 ლარი

* პირადობის მოწმობის ფოტოების გადაღებისას გადაღებულია სამამდე კადრი, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი რჩეული.


დარჩა კითხვები?

გამოიყენება reCAPTCHA
Privacy - Terms