პოლიგრაფია

პოლიგრაფია

ლაზერული ფერადი ბეჭდვა
ბეჭდვა ფართოფორმატზე
ქაფ–მუყაოზე დაკვრა
ტილოზე ბეჭდვა